Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Hud och kön

Medicinskt godkänt: 2021-04-07

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2021-05-05