Husläkarmottagning

 • Bedömning och behandling

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

 • Eksem som inte svarar på behandling
 • Behov av hjälp med smörjteknik
 • Vid misstanke om födoämnesallergi

Remiss till dermatologisk mottagning (barn och vuxna)

 • Utbredda eksem eller otillräcklig behandlingseffekt
 • Behov av strukturerad eksemskola
 • Vid misstanke om kontaktallergi

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och hereditet för atopiska sjukdomar
 • Symtom (debut, förlopp, grad av klåda och ev. sömnbesvär)
 • Status (lokalisation, utbredning, typ av lesioner)
 • Effekt av given behandling inklusive följsamhet till ordination