Utredning

Symtom

 • Kliande hudutslag
 • Intensitet och utbredning kan variera över tid
 • Sömnproblem vid svår klåda

Anamnes

 • Förekomst av eller ärftlighet för atopiskt eksem, matallergi, allergisk rinit, astma
 • Försämrande faktorer och samsjuklighet
 • Sömnkvalitet

Status

Typiska statusfynd utifrån patientens ålder kan ses vid hudinspektion.

Barn 0–2 år

 • Utseende – torra eller vätskande utslag
 • Lokalisation – kinder, extremiteters sträcksidor, bål och händer

Barn 2–12 år

 • Utseende – torra, lichenifierade förändringar
 • Lokalisation – böjveck (armar och knän), hand- och fotleder, händer, hals och bakom öron

Barn över 12 år och vuxna

 • Utseende – torra, lichenifierade utslag
 • Lokalisation – ansikte (runt ögon), hals, bål och händer

Andra vanliga hudmanifestationer

Andra vanliga hudmanifestationer som förekommer vid atopiskt eksem är:

 • atopiska vinterfötter – torr sprucken hud på fötter hos mindre barn, sällsynt efter 15 års ålder
 • nummulärt eksem – myntformade hudförändringar på extremiteter och ibland bål
 • infraglutealt eksem – erytem och papler under glutealregionen (toalettsitseksem)
 • eksem på bröstvårtor – torra, fnasiga, ibland vätskande uni- eller bilaterala förändringar hos tonårsflickor och unga kvinnor
 • irritativt eller allergiskt kontakteksem – särskilt handeksem.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt.
 • Vid misstanke om allergi mot ett specifikt allergen bör utredning övervägas.
 • Vid vätskande eksem kan sekundärinfektion övervägas. I enstaka fall kan provtagning avseende MRSA övervägas och vid specifik misstanke även herpes simplex.

Diagnoskriterier

Kliande hudutslag samt minst tre av följande:

 • anamnes på hudutslag i hudveck
 • anamnes på astma eller hösnuva, eller hos barn< 4 år anamnes på atopisk sjukdom hos förstagradssläkting
 • anamnes på torr hud under de senaste 12 månaderna
 • synligt eksem i hudveck vid undersökning
 • sjukdomsdebut < 2 års ålder (används endast för barn > 4 år).

Differentialdiagnoser

 • Annat eksem – som kontakteksem eller seborroiskt eksem
 • Dermatitis herpetiformis – vid celiaki
 • Psoriasis
 • Hudinfektion – av svamp eller bakterier
 • Hudangrepp – av insekt eller parasit, exempelvis skabb