Bakgrund

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett. 

Axelledsartros är mer sällsynt än artros i höft- och knäled.

Epidemiologi

Axelledsartros debuterar oftast efter 65 års ålder.

Riskfaktorer


  • Återkommande luxationer
  • Rotatorkuffskada
  • Tidigare infektioner, fraktur eller axeloperation
  • Axelbelastande arbete
  • Reumatoid artrit