Författare: Specialister i allmänmedicin, Viss redaktion, i samråd med Regionalt programområde (RPO) Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Godkänt av: Regionalt programområde Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023
Publicerat: 2022-05-06