Husläkarmottagning

 • Primär handläggning
 • Grund- och tilläggsbehandling

Primärvårdsrehabilitering

 • Primär handläggning
 • Grund- och tilläggsbehandling
 • Artrosskola

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Ställningstagande till kirurgi, se rubrik Handläggning vid behandling
 • Postoperativ uppföljning

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant information från symtom, anamnes och status enligt rubrik Utredning
 • Effekt av grund- och tilläggsbehandling
 • Aktivitetsnivå och relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Dominant hand
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande, plats och datum för röntgen (ej äldre än 1 år)

Återremiss till primärvård

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt