Utredning

Symtom

Typiska symtom är:


 • belastnings- och rörelserelaterad smärta, i senare skede vilosmärta och nattlig värk
 • nedsatt funktion - låsningar och upphakningar
 • morgonstelhet och stelhet efter vila som går över inom 30 min när patienten kommit igång
 • ledpåverkan - intermittent ledsvullnad, i senare skede leddeformation.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Typiska statusfynd är:


 • inskränkt rörelseomfång, passivt och aktivt
 • krepitationer, låsningar och upphakningar.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs oftast kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Diagnosen kan behöva verifieras med bilddiagnostik. Tidigt i förloppet kan röntgen dock vara normal. Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Bilddiagnostik

Slätröntgen är standardundersökning i de fall röntgen är indicerat.

Radiologiska fynd som talar för artros är:


 • ledspringesänkning
 • osteofyter
 • ökad sklerotisering och cystbildning i subkondrala benet.

Differentialdiagnoser


 • Frusen skuldra
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Rotatorkuffsyndrom
 • Labrumskada
 • AC-ledssjukdomar
 • Polymyalgia reumatika
 • Cervikobrakialt syndrom
 • Kronisk axelluxation
 • Infektioner
 • Tumör
 • Neuropatier