Covid-19 - länksamling för primärvården


Aktuellt om covid-19

Vårdgivarguiden – Samlad viktig information till vårdgivare samt daglig sammanställning och lägesuppdatering.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

Krisinformation – Samlad information från myndigheterna.

Handläggning och samverkan

Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård (pdf) – Information om omhändertagande, skyddsutrustning, rengöring och transport. (Vårdgivarguiden)

Kodning av covid-19 – Klassifikationer och diagnoskoder vid covid-19. (Socialstyrelsen)

Smittskyddsblad - läkarinformation (pdf)

Rekommendationer för vårdpersonal – Vad gäller för vårdpersonal som blir sjuk? (Vårdgivarguiden)

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion – (Vårdhygien)

Provtagning av SARS-CoV-2

Provtagningsindikation för patienter – Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens på grund av lokala förutsättningar. (Vårdgivarguiden)

Handläggning vid positivt provsvar – Smittskyddsblad (Smittskydd Stockholm)

Läkemedel

Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet – Trombosprofylax kan övervägas till patienter med bakomliggande riskfaktor för venös trombos (till exempel tidigare trombos, cancer, övervikt (BMI över 30) som är sängliggande större delen av dagen och/eller har verifierad pneumoni på grund av covid-19, även om sjukhusvård inte krävs. Ansvarig läkare tar ställning till om trombosprofylax ska ges baserat på individuell bedömning av risk mot nytta med trombosprofylax.

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO – Behandlingsrekommendationer från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa samt SÄBO-rådet vid covid-19 hos patienter på särskilda boenden. (Janusinfo)

Kortisonbehandling vid covid-19 – Svenska endokrinologföreningen (SEF) har skrivit kort information om kortisonbehandling och covid-19 för att undvika risk för allvarlig binjurebarkskris.

Samlad information kring covid-19 och läkemedel – (Janusinfo)

Myndigheter om covid-19

Folkhälsomyndigheten – Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas av dig som arbetar inom vård och omsorg som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer.

Socialstyrelsen – Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Smittskydd Stockholm – Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

SBU – Information om covid-19 och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU.

Sjukskrivning

Utbildning och information

Information, affischer och filmer – Hur man ska tvätta händer och vikten av att stanna hemma när man har symtom. Finns på flera språk. (Vårdgivarguiden)

Meddelande eller fråga till patient via 1177 Vårdguiden (pdf) – Lathund för hur man kan kommunicera med patienter via Vårdguiden när fysiska besök ska försöka undvikas. (Vårdgivarguiden)

Samlad information om covid-19 – Svenska läkaresällskapets samlingssida med information, nyheter och tips från SLS:s vetenskapliga sektioner.

Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund – Hit kan man ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. (Transkulturellt Centrum)

Webbutbildningar

Korta e-utbildningar – För personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. (Karolinska institutet)

Länkar till webbutbildningar – Bland annat till Infektionsläkarföreningens webbinarier om covid-19. (Janusinfo)

Vaccination

Vid fall av koagulationspåverkan efter vaccin, se FAQ till koagulationskonsult - (Karolinska Universitetssjukhuset) – Här finns information med uppdaterad länk till Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH:s riktlinjer om var kollegor rekommenderas vända sig vid olika koagulationsfrågeställningar inom två veckor efter covidvaccin.

Övergripande information kring vaccination mot covid-19 – (Vårdgivarguiden) 

Råd kring vaccination vid allergi – (Svensk förening för Allergologi)

Vetenskapliga artiklar

Kunskapsstöd och senaste forskning gällande covid-19 – Här hittar du senaste forskning och riktlinjer angående covid-19. (Sjukhusbiblioteken i Region Stockholm)

Cochrane library – Artiklar om covid-19

Om innehållet

Författare: Jennie Cardell och Panteha Hatefi, specialister i allmänmedicin, redaktionen Viss.nu

Publicerat:

Uppdaterat: