Klinisk uppföljning

Vid ortosbehandling rekommenderas uppföljning inom några veckor för att kontrollera:

  • passform av ortos och följsamhet till behandling
  • eventuell uppkomst av sår
  • rörelseförmåga i fingrets övriga leder för att uppmärksamma eventuell nytillkommen stelhet.