Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen

Medicinskt godkänt: 2020-12-11

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2021-01-13