Husläkarmottagning

  • Primär bedömning

Primärvårdsrehabilitering arbetsterapi

  • Primär bedömning och behandling inklusive ortos

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi eller handkirurgi

  • När röntgen visar tydlig subluxation i DIP-leden
  • vid stort avslitet benfragment (≥ 30% av ledytan)
  • Vid kvarstående uttalad extensionsdefekt trots genomgången konservativ behandling

Remissinnehåll

  • Skadedatum och skadeanamnes
  • Given behandling
  • Grad av besvär arbete/ADL/socialt
  • Röntgenundersökning, bifoga kopia på svaret och ange undersökande enhet