Utredning

Anamnes


  • Skadans uppkomst
  • Övriga sjukdomar

Status


  • Oförmåga till aktiv extension av DIP-leden
  • Svullnad, ömhet och rodnad kan förekomma dorsalt över DIP-leden

Handläggning vid utredning

Om skadan uppstått i samband med lindrigt våld kan diagnosen droppfinger ofta ställas kliniskt. 

Observera att artros och artrit kan ge en deformitet som liknar droppfinger. Engagemang i flera leder, utan föregående trauma utesluter droppfinger.

Vid kraftigt trauma eller om fingret är svullet och ömt rekommenderas röntgen för att verifiera graden av subluxation samt identifiera eventuella avslitna benfragment.

Bilddiagnostik

Konventionella röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Differentialdiagnoser


  • Fraktur eller annat trauma
  • Artros (Heberden noduli) – engagerar flera leder, ofta bilateralt
  • Artrit (svanhalsdeformitet vid reumatoid artrit) – engagerar flera leder, ofta bilateralt
  • Ganglion