Husläkarmottagning

  • Primär bedömning

Primärvårdsrehabilitering arbetsterapi

  • Bedömning av grad av funktionsinskränkning och sträckdefekt

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi eller handkirurgi

  • Vid funktionsnedsättning i kombination med sträckdefekt >30° i MCP- eller PIP-led

Remissinnehåll

  • Lokalstatus med grad av sträckdefekt i respektive led
  • Uppgift om eventuell tidigare kirurgi i handen (recidiv)
  • Grad av besvär arbete/ADL/socialt
  • Andra relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
  • Läkemedel (framförallt blodförtunnande medel)
  • Röntgenundersökning är onödig vid klar diagnos