Utredning

Symtom

Symtom vid Dupuytrens kontraktur utvecklas över lång tid och har i typiska fall följande förlopp:


 • hård knuta i handflatan som i undantagsfall kan ömma
 • en eller flera spända strängar i handflatan
 • sammandragning av strängarna
 • kontraktur av fingrarna (vanligen ring- och lillfingrar).

Patienten söker vanligen sjukvård först när kontrakturen försämrar förmågan att sträcka och spreta med de drabbade fingrarna.

Status

Typiska kliniska fynd är:


 • noduli i distala handflatan, lateralt
 • hårda strängar syns eller palperas i handflatan eller över basalfalangerna
 • aktiv och passiv sträckdefekt i engagerade fingrar, vanligen initialt i MCP-leder och därefter i PIP-leder.

Ofta engageras ring- och lillfinger, vanligen bilateralt. Ibland kan subkutana förtjockningar uppträda på fingrarnas dorsalsida över mellanlederna. Kontraktur kan även förekomma på fotsulor och penis.

Bilden visar ett foto på kontraktur i MCP-led med sträckdefekt > 30°. Turkos illustration i bilden visar hur graden av kontrakturen mäts.

Foto på kontraktur i MCP-led med sträckdefekt > 30°. Turkos illustration i bilden visar hur graden av kontrakturen mäts.

Bild: Rita Grazina et al. 2019

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs utifrån anamnes och status.

Differentialdiagnoser


 • Triggerfinger, stenoserande tendovaginit – upphakning eller temporär låsning i flekterat läge
 • Sträcksenskada eller senluxation – fingret kan passivt sträckas ut fullt
 • Senskideganglion – kan ge en ömmande uppdrivning i anslutning till flexorsenor
 • Tumör
 • Kontrakturer till följd av ärr, spasticitet efter stroke eller annan led- eller muskelsjukdom