Extremitetsischemi, uttalad kritisk med snabb progress


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Om klinisk bedömning talar för uttalad kritisk ischemi remitteras patienten direkt till kärlkirurgisk mottagning. Ingen utredning i primärvården på grund av risk för irreversibel skada vid fördröjd behandling. Detta gäller framförallt vid snabb progress med omfattande vävnadsskada eller svår smärta.

Tänk på att smärta helt kan saknas hos patienter med diabetesneuropati.
Info om bedömning och eventuellt remissinnehåll, se vårdprogrammet Kronisk kritisk extremitetsichemi.

Kärlkirurgisk konsult dygnet runt för hela Region Stockholm: 08-517 760 91

Frågor kontorstid angående patienter redan utredda eller opererade på kärlkirurgen, ring intern kärlkirurgkonsult vid aktuellt sjukhus via växeln:

Om innehållet

Författare: Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset, Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset; Peter Konrad, specialistläkare, Södersjukhuset

Uppdaterat : Claes Bergmark, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Granskare: Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar: Göran Lundberg, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, april 2015

Publicerat:

Uppdaterat: