Bakgrund

Definition

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett smärtsamt tillstånd i axeln med progressiv aktiv och passiv rörelseinskränkning.

Epidemiologi

Prevalensen är vanligast i åldern 40-60 år. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Etiologi

Frusen skuldra innebär en tilltagande fibrotisering och kontraktur av den glenohumorala ledkapseln och kan vara:


  • primär – idiopatisk
  • sekundär – efter trauma eller immobilisering.

Riskfaktorer


  • Diabetes
  • Hypotyreos