Behandling

Handläggning vid behandling

  • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol peroralt kan provas vid behov.
  • Fysioterapi – rekommenderas för att bibehålla rörlighet och minska muskelatrofi.
  • Kortisoninjektion intraartikulärt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet.
  • Kirurgisk behandling – kan övervägas i sällsynta fall för mobilisering eller kapsellösning.