Kortisoninjektion intraartikulärt kan ha effekt tidigt i förloppet (inom 1 år) och bör kombineras med hemövningar/fysioterapi.