Behandling

Handläggning vid behandling

Ge råd om vila. Informera patienten om att ganglion kan försvinna spontant efter några månader. Vid besvär kan arbetsterapeut utprova ortos, till exempel handledsstöd.

Om gangliet beror på artros behandla artrossjukdomen.

Vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär kan kirurgisk behandling vara indicerad.

Kirurgisk behandling


  • Punktion och kortisoninjektion vid dorsala ganglion – recidivrisk 60 %
  • Radikal exstirpation – recidivrisk 10–15 %