Husläkarmottagning

  • Primär bedömning

Primärvårdsrehabilitering arbetsterapi

  • Behandling med ortos

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi eller handkirurgi

  • För ställningstagande till kirurgisk behandling vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär

Remissinnehåll

  • Lokalstatus
  • Symtom och symtomduration
  • Förekomst av trauma eller artrossymtom
  • Grad av besvär/arbete/ADL
  • Andra relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
  • Läkemedel (framförallt blodförtunnande medel)
  • Resultat av eventuell bilddiagnostik