Utredning

Symtom

Ett ganglion skiftar ofta i storlek över tid och kan försvinna spontant.

Vanliga besvär är:


  • tryck- och obehagskänsla
  • smärta – både vid aktivitet och i vila.

Parestesier och pareser kan vara tecken på tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus.

Status

Ganglion förekommer ofta handrygg men även volart, på fingrar och fotrygg.

Typiska statusfynd är:


  • 1–3 cm stor utbuktning
  • fast konsistens, ibland mjukare, som vid tryck kan ge efter
  • ibland ömmande vid palpation.
Bilden visar vanliga lokalisationer för ganglion på hand och fingrar (volart och dorsalt)

A: Dorsalt på handledenB: Mukös cysta utgående från DIP-ledC: Volart på handledenD: Volart på fingrarna (senskideganglion)

Bild: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Handläggning vid utredning

Diagnosen ganglion ställs oftast kliniskt. Vid behov komplettera utredningen med ultraljud. För att utesluta annan ledåkomma komplettera med röntgen.

Vid mukösa cystor och volara handledsganglier hos patienter i medelåldern och uppåt, misstänk artros.

Bilddiagnostik

Ultraljud respektive slätröntgen är standard i de fall bilddiagnostik är indicerat.

Differentialdiagnoser


  • Andra mjukdelsresistenser (till exempel fibrom, aterom eller tumör)
  • Carpal bossing (benpålagring över II-III metakarpalbenbasen) – hårdare konsistens och är mer distalt belägen
  • Synovit utgående från led eller senskida