Hallux rigidus

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, handläggning och icke kirurgisk behandling
 • Utredning med belastad röntgen av fot

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Vid behov av kirurgi hos patient som önskar kirurgisk behandling.

Indikationer är:

 • Påtagliga besvär trots skoråd
 • Komplikationer efter operation

Återremiss till husläkarmottagning

 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor

Remissinnehåll

 • Symtom, funktionsproblem, gångförmåga, duration av besvär
 • Distalstatus beträffande cirkulation och sensibilitet
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande, bör ej vara äldre än 1 år
 • Om patienten är opererad tidigare ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior

Bakgrund

Symtom

Hallux rigidus kännetecknas av stelhet och nedsatt rörlighet i stortåns grundled. Genesen är troligen multifaktoriell.

 • Stelhet och nedsatt dorsalextension i stortåns grundled
 • Smärta vid belastning och rörelse
 • Pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta dorsalt med tilltagande rörelsehinder när patienten har skor på sig
 • Ändrat gångmönster med belastning på fotens utsida till följd av stelhet och smärta i stortåns grundled

Riskfaktorer

 • Komplikation till uttalad hallux valgus
 • Hereditet
 • Kvinnligt kön
 • Artros
 • Reumatiska sjukdomar
 • Överrörlighet
 • Komplikation efter trauma
 • Sekundärt till gikt
 • Ökad vinkel mellan 1:a och 2:a metatarsalbenet

Utredning

Diagnosen hallux rigidus ställs i de flesta fall kliniskt. Ibland kan bilddiagnostik behövas för att verifiera diagnosen.

Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Status

 • Inskränkt rörlighet i stortåns grundled (särskilt dorsalextension)
 • Pseudoexostos eller osteofyter dorsalt om stortån föreligger ofta och kan vara svullna och ömmande
 • Ses ofta bilateralt

Bildbeskrivning för synskadade: Illustration av fot med smärta på stortåledens ovansida.
Bildtext: Pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta.
Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration: Göran Paulsson, 2019

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg av ortopedingenjör. Vid påtagliga besvär trots konservativ behandling eller vid progress bör patienten röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Egenvård

Ge råd om att använda:

 • Rymliga, bekväma skor
 • Rullsula (jogging- och walkingskor) eller träskor med stel sula
 • Hallux rigidus-inlägg
 • Hallux rigidus-inlägg och rullsula finns att köpa i handeln.

Vid otillräcklig effekt av skoanpassning och hallux rigidus-inlägg, råd patienten att vända sig till ortopedingenjör för att få stela fotbäddar utprovade så att MTP 1-leden inte belastas i varje steg.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs cheilektomi (delresektion) eller artrodes (steloperation) av stortåleden.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sjukskrivning

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Vissa fotbesvär

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.