Handkirurgiskt diagnosstöd


Välj engagerad del av handen

  1. Välj engagerad del av handen
   Klicka någonstans på handen till vänster.
   En lista över tänkbara symtom visas.
  2. Välj ett symtom
   Flera symtom för den aktuella diagnosen
   beskrivs, liksom alternativ under rubrik
   Differentialdiagnos.
  3. Välj diagnos
   Gå vidare till vårdprogrammet genom att
   klicka på diagnosnamn.


  Vänster handflata

  Symtom

  • Upphakning
  • Extensionsdefekt
  • Knöl
  • Strålformig valk

  Höger handflata

  Symtom

  • Upphakning
  • Extensionsdefekt
  • Knöl
  • Strålformig valk
  • Domning

  Tumbas

  Symtom

  • Rörelseinskränkning
  • Knöl
  • Smärta
  • Domning

  Vänster radius

  Symtom

  • Rörelseinskränkning
  • Knöl
  • Smärta
  • Domning

  Höger radius

  Symtom

  • Rörelseinskränkning
  • Knöl
  • Smärta
  • Domning

  Extensionsdefekt/strålformig valk

  • Nodulus - valkliknande fibrosbildning av den
   palmara fascian som kan sprida sig stråkformat
  • Ömhet över nodulus, kan kvarstå i flera år
  • Extensionsdefekt tillkommer när fibrosen
   sprider sig

  Oftast lill- och ringfingret. Flexorsenorna aldrig
  involverade, även om det ter sig som en 'spänd sena'.
  Trauma kan troligen påskynda debut och/eller
  progress.

  Vårdprogram: Dupuytrens kontraktur

  Differentialdiagnos

  • Tendovaginitis nodosa
  • Ganglion
  • Artros

  Knöl

  • Knöl - synlig eller palpabel
  • Ev värk
  • Ev inskränkt rörlighet

  Vårdprogram: Ganglion

  Differentialdiagnos

  • Dupuytrens kontraktur
  • Tendovaginitis nodosa

  Upphakning

  • Upphakning (triggerfinger) - fingret kan
   låsa sig i flexion - upphakningen kan palperas
   över böjsenan volart om MCP-leden när
   patienten böjer fingret/tummen maximalt och
   sedan åter sträcker ut
  • Smärta/ömhet kan palperas som ovan
  • Ev förtjockning/knöl

  Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen
  i handflatan.

  Vårdprogram: Tendovaginitis nodosa

  Differentialdiagnos:

  • Dupuytrens kontraktur
  • Ganglion
  • Artros

  Domning

  • Domning - svaghet. Lillfingret kan inte föras in
   mot övriga fingrarna, nypgreppet
   tumme/pekfinger blir svagare, ev synlig
   atrofi av musklerna dorsalt mellan tumme
   och pekfinger
  • Sensibilitetsnedsättning
  • Tyngdkänsla, fumlighet
  • Perkussionsömhet över nervus ulnaris -
   armbågens
   insida, sk Tinels tecken kan ofta utlösas
  • Ev klohand

  Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen i
  handflatan.

  Vårdprogram: Ulnarisneuropati i armbågen


  Rörelseinskränkning

  • Rotationsinskränkning
  • Smärta, oftast ansträngningsutlöst

  Inkongruens i den distala radioulnara leden; ulna
  för lång i förhållande till radius (sk ulna+), ibland
  kombinerat med en felvinkling av distala
  radiusfragmentet.

  Vårdprogram: Restsymtom efter radiusfraktur

  Differentialdiagnos

  • Tumbasartros
  • Handledsatros

  Smärta

  • Rörelsesmärta i CMC-leden. Senare också ev
   vilovärk
  • Svullnad, ev ganglion
  • Rörelseinskräkning - svårighet att öppna
   greppet tumme/pekfinger.

  Artros i leden mellan carpus och metacarpale I.

  Vårdprogram: Tumbasartros

  Differentialdiagnos

  • Övrig artros
  • Reumatoid artrit
  • Mb de Quervain
  • Radiusfraktur, restsymto

  Extensionsdefekt fingertoppar

  • Extensionsdefekt oftast med normal
   flexionsförmåga
  • Ev liten knöl/svullnad
  • Rodnad
  • Ömhet över leden

  Fingrets sträcksena har ruptuerat vid sitt distala
  fäste på ändfalangen, ofta efter minimalt trauma.

  Vårdprogram: Droppfinger (Mallet)

  Differentialdiagnos

  • Artros i DIP-leden
  • Senruptur vid RA
  • Dupuytrens kontraktur

  Om innehållet

  Författare: Paul Tordai, överläkare

  Publicerat:

  Uppdaterat: