Handkirurgiskt diagnosstöd


Medicinskt område:
Rörelseorganen

Välj engagerad del av handen i innehållsmenyn »Vänster handflata

Symtom

 • Upphakning
 • Extensionsdefekt
 • Knöl
 • Strålformig valk

Höger handflata

Symtom

 • Upphakning
 • Extensionsdefekt
 • Knöl
 • Strålformig valk
 • Domning

Tumbas

Symtom

 • Rörelseinskränkning
 • Knöl
 • Smärta
 • Domning

Vänster radius

Symtom

 • Rörelseinskränkning
 • Knöl
 • Smärta
 • Domning

Höger radius

Symtom

 • Rörelseinskränkning
 • Knöl
 • Smärta
 • Domning

Extensionsdefekt/strålformig valk

 • Nodulus - valkliknande fibrosbildning av den
  palmara fascian som kan sprida sig stråkformat
 • Ömhet över nodulus, kan kvarstå i flera år
 • Extensionsdefekt tillkommer när fibrosen
  sprider sig

Oftast lill- och ringfingret. Flexorsenorna aldrig
involverade, även om det ter sig som en 'spänd sena'.
Trauma kan troligen påskynda debut och/eller
progress.

Vårdprogram: Dupuytrens kontraktur

Differentialdiagnos


Knöl

 • Knöl - synlig eller palpabel
 • Ev värk
 • Ev inskränkt rörlighet

Vårdprogram: Ganglion

Differentialdiagnos


Upphakning

 • Upphakning (triggerfinger) - fingret kan
  låsa sig i flexion - upphakningen kan palperas
  över böjsenan volart om MCP-leden när
  patienten böjer fingret/tummen maximalt och
  sedan åter sträcker ut
 • Smärta/ömhet kan palperas som ovan
 • Ev förtjockning/knöl

Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen
i handflatan.

Vårdprogram: Tendovaginitis nodosa

Differentialdiagnos:


Domning

 • Domning - svaghet. Lillfingret kan inte föras in
  mot övriga fingrarna, nypgreppet
  tumme/pekfinger blir svagare, ev synlig
  atrofi av musklerna dorsalt mellan tumme
  och pekfinger
 • Sensibilitetsnedsättning
 • Tyngdkänsla, fumlighet
 • Perkussionsömhet över nervus ulnaris -
  armbågens
  insida, sk Tinels tecken kan ofta utlösas
 • Ev klohand

Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen i
handflatan.

Vårdprogram: Ulnarisneuropati i armbågen


Rörelseinskränkning

 • Rotationsinskränkning
 • Smärta, oftast ansträngningsutlöst

Inkongruens i den distala radioulnara leden; ulna
för lång i förhållande till radius (sk ulna+), ibland
kombinerat med en felvinkling av distala
radiusfragmentet.

Vårdprogram: Restsymtom efter radiusfraktur

Differentialdiagnos


Smärta

 • Rörelsesmärta i CMC-leden. Senare också ev
  vilovärk
 • Svullnad, ev ganglion
 • Rörelseinskräkning - svårighet att öppna
  greppet tumme/pekfinger.

Artros i leden mellan carpus och metacarpale I.

Vårdprogram: Tumbasartros

Differentialdiagnos


Extensionsdefekt fingertoppar

 • Extensionsdefekt oftast med normal
  flexionsförmåga
 • Ev liten knöl/svullnad
 • Rodnad
 • Ömhet över leden

Fingrets sträcksena har ruptuerat vid sitt distala
fäste på ändfalangen, ofta efter minimalt trauma.

Vårdprogram: Droppfinger (Mallet)

Differentialdiagnos


Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?