Handkirurgiskt diagnosstöd

Medicinskt område:
Rörelseorganen

1. Differentialdiagnoser baserat på lokalisation

2. Handläggning baserat på symtom


Extensionsdefekt i fingertopp

Handkirurgiskt diagnosstöd: extensionsdefekt i fingertopp

Droppfinger (Mallet)

 • Orsak – fingrets sträcksena har rupturerat vid sitt distala fäste på ändfalangen, ofta efter mindre trauma.
 • Anamnes – trauma eller plötslig händelse.
 • Symtom – svullnad, ömhet och rodnad kan förekomma dorsalt över DIP-leden.
 • Status – oförmåga att aktivt extendera i DIP-led, kan extendera passivt och oftast normal flexionsförmåga.
 • Handläggning – se vårdprogram Droppfinger

Fraktur

 • Symtom – fingret är svullet och ömt. Felställning kan förekomma.
 • Handläggning – konventionella röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida).

Artrit/synovit

Artros (Heberdens knutor/noduli)

 • Orsak – artros i DIP-led.
 • Symtom – i sent skede kan extensionsdefekt förekomma. Tidigare symtom är uppdriven knöl i DIP-led, smärta, svullnad och stelhet. Engagerar flera leder och ofta bilateralt.

Extensionsdefekt i handflata

Handkirurgiskt diagnosstöd: extensionsdefekt i handflata

Dupuytrens kontraktur

 • Orsak – ökad kollagenproduktion ger valkliknande fibrosbildning av den palmara fascian.
 • Anamnes – långsam progress, trauma kan troligen påskynda debut eller progress.
 • Symtom – ofta långsam utveckling av hårda noduli, valkar eller strängar med typisk debut i palmara fascian med stråkformad spridning, senare till MCP- och även PIP-leder. Oftast i lill- och ringfingret. Extensionsdefekt senare i förloppet och kan påverka både aktiv och passiv sträckning.
 • Handläggning – se vårdprogram Dupuytrens kontraktur.

Övriga differentialdiagnoser


Upphakning

Handkirurgiskt diagnosstöd: upphakning i finger

Triggerfinger (Tendovaginitis nodosa, tendovaginitis stenosans, triggertumme)

 • Orsak – ofta okänd men är vanligare vid diabetes och reumatiska sjukdomar.
 • Symtom – ömhet över fingrets böjsena, vanligen i handflatan, senare upphakningar (triggerfenomen) med smärta vid flexion/extension av finger, eventuell låsning.
 • Status – ömhet över böjsenan volart om MCP-led vid palpation, ibland förtjockning eller knöl. Eventuell palpabel upphakningstendens.
 • Handläggning – se vårdprogram Senskideåkommor.

Differentialdiagnoser


Knöl eller annan utbuktning

Handkirurgiskt diagnosstöd: knöl eler annan utbuktning

Ganglion

 • Orsak – cysta med ledvätska i anslutning till led.
 • Symtom – mjuk eller spänd knöl som är synlig och palpabel, ibland värk eller inskränkt rörlighet.
 • Handläggning – se vårdprogram Ganglion

Övriga differentialdiagnoser

 • Artros – hård uppdrivning eller knöl i leder, ofta smärta, svullnad och stelhet samt ofta flera leder.
 • Dupuytrens kontraktur – stråkformiga hårda noduli/valkar.
 • Andra mjukdelsresistenser – exempelvis lipom eller tumör (ffa kärltumör).
 • Carpal bossing – innebär en benpålagring över II-III metakarpalbenbasen (hårdare konsistens och är mer distalt belägen).
 • Synovit – utgående från led eller senskida.

Domning

Handkirurgiskt diagnosstöd: domning i hand

Nerverna medianus, ulnaris och radialis huvudsakliga utbredning i höger hand.

Medianusneuropati

 • Anamnes – lillfinger ej påverkat, ofta initiala symtom nattetid och vid statiska aktiviteter med böjd handled.
 • Symtom – tilltagande domning/stickning, senare värk och försämrad finmotorik.
 • Status – positiva Phalens och Tinels test, nedsatt tvåpunktsdiskrimination, kraftnedsättning tumme vid volarabduktion och opposition. Thenaratrofi vid uttalad nervpåverkan.
 • Handläggning – se vårdprogram Karpaltunnelsyndrom.

Ulnarisneuropati

 • Symtom – domning i lillfingret, svaghet, tyngdkänsla, fumlighet.
 • Status – sensibilitetsnedsättning, lillfingret kan inte föras in mot övriga fingrar (adduceras), nypgreppet tumme/pekfinger blir svagare. Eventuell synlig atrofi av musklerna dorsalt mellan tumme och pekfinger. Ibland perkussionsömhet över nervus ulnaris, så kallat Tinels tecken. Eventuell klohand i sent skede.
 • Handläggning – se vårdprogram Ulnarisneuropati.

Radialisneuropati

 • Orsak – inklämning proximalt vid humerus (”smekmånadsförlamning”) eller distalt strax nedom armbåge.
 • Symtom – domning, sensoriskt bortfall, eventuell dropphand, eventuell smärta.
 • Status – eventuell lokal ömhet 4-5 cm distalt om laterala epikondylen, eventuell kraftnedsättning vid ulnardeviation eller långfingrets sträckare.
 • Handläggning av dropphand – handledsskena som symtomlindring tills nerven återhämtat sig. Remiss handkirurg vid utebliven förbättring inom 3 månader för vidare
  utredning och eventuell operation.

Proximal nervpåverkan

Handkirurgiskt diagnosstöd: proximal nervpåverkan
 • Orsak – t.ex. cervikalt diskbråck eller thoracic outlet syndrome (TOS).
 • Symtom – otydlig eller okarakteristisk domning, t.ex. samtidig domning i dig 3-5 eller smärtutstrålning upp till axelnivå. Samtidig nacksmärta eller förvärring av symtom i samband med nackrörelser kan förekomma.

Skador på fingernerv

Handkirurgiskt diagnosstöd: skador på fingernerv

Exempel på nervskador på:

 • Fingerbas (digitalnerv) – grön markering
 • Handflata (interdigitalnerv) – lila markering

Perifer neuropati

Ofta symmetrisk och involverar ofta även tår, se vårdprogram Polyneuropati.

Vibrationsskador

Nervskador av vibrationsexponering förekommer i många olika former, se vårdprogram Vibrationsskador i händerna.


Smärta eller inflammation i finger

Artros

 • Orsak – inflammation vid artros.
 • Handläggning – för artros i tumbasen, se vårdprogram Tumbasartros. För övrig artros, t.ex. MCP- och PIP-leder, provas alltid konservativ behandling först. Om detta inte hjälper överväg remiss handkirurg för eventuell operativ behandling.

Synovit/artrit

Reumatiska inflammationer drabbar sällan bara fingrar. Exempel är:

Infektioner

Exempelvis:

 • Felon (djup distal fingerinfektion)
 • Paronyki
 • Tendovaginit
 • Virusinfektion (t.ex. herpes whitlow)

Vaskulära orsaker

 • T.ex. Raynauds fenomen (symtom är ffa blek/cyanotisk)
 • Vaskulit (ej enbart fingersymtom)

Neuropatier

Se under rubrik Domning ovan.

Skador

På skelett eller senfäste/avulsion, t.ex. fraktur, droppfinger eller skidåkartumme.

Skidåkartumme

 • Orsak – trauma där tummen viks utåt och ger avulsionsfraktur och/eller hel/partiell ruptur av ulnara kollateralligamentet (UCL).
 • Symtom – ömhet och svullnad i tummens MCP-led, vid avulsionsfraktur/ruptur även förlorad kraft i nypgrepp tumme/pekfinger.
 • Status – smärta ulnara del av MCP, instabilt vacklingstest (kan kräva bedövning).
 • Handläggning – röntgen kan visa benfragment, akut remiss ortoped/handkirurg för operationsbedömning. Eventuellt gips vid partiell skada.

Smärta eller rörelseinskränkning i hand eller handled

Tumbasartros

Handkirurgiskt diagnosstöd: tumbasartros
 • Orsak – artros i leden mellan carpus och metacarpale I.
 • Symtom – rörelsesmärta i CMC-led. Senare också eventuell vilovärk.
 • Status – svullnad, rörelseinskränkning med ffa svårighet att öppna greppet tumme/pekfinger (abduktion av metacarpale I).
 • Handläggning – se vårdprogram Tumbasartros.

Mb de Quervain (handledstendinopati)

Handkirurgiskt diagnosstöd: mb de quervain
 • Orsak – monoton repetitiv ansträngning, vanligare hos nyförlösta mammor men även kvinnor i övergångsåldern.
 • Symtom – smärta, ibland krepitationer i första dorsala senfacket, där senorna löper över processus styloideus radii.
 • Status – palpation av senorna över processus styloideus radii utlöser smärta. Smärta kan provoceras med maximal passiv ulnardeviering av handleden med tummen invikt under fingrarna (positiv Finkelstein's test).
 • Handläggning – se vårdprogram Senskideåkommor.

Restsymtom efter radiusfraktur

Handkirurgiskt diagnosstöd: restsymtom efter radiusfraktur
 • Orsak – komplikation efter radiusfraktur, (s.k. ulnaplus), ibland kombinerat med en felvinkling av distala radiusfragmentet.
 • Symtom – rotationsinskränkning, smärta, oftast ansträngningsutlöst.
 • Handläggning – se vårdprogram Handledsfraktur, restsymtom.

Peritendinit (Peritendinitis crepitans, senknarr)

 • Orsak – oftast okänd, ibland repetitiva rörelser eller ofysiologiskt rörelsemönster.
 • Symtom – smärta och rörelseinskränkning, oftast i tummens och handledens sträcksenor.
 • Status – lokal svullnad, ömhet och krepitationer kring senan.
 • Handläggning – se vårdprogram Senskideåkommor.

Inflammatorisk sjukdom

Se rubrik Synovit/artrit ovan samt vårdprogram Ledsmärtor och inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Övriga differentialdiagnoser

 • Annan ledartros än tumbasartros.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.