Bakgrund

Denna rekommendation ger en översiktlig information om olika typer av håravfall samt ger behandlingsråd om androgent håravfall, alopecia areata och telogent håravfall.

Definition

Håravfall delas in i ärrbildande och icke ärrbildande och kan ytterligare delas upp i lokaliserat eller generellt (diffust) håravfall.

Etiologi

Håravfall kan principiellt bero på:

 • skadade hårfolliklar på grund av autoimmuna eller andra inflammatoriska tillstånd
 • störning i hårstråets växtfas (anagen fas), övergångsfas (katagen fas) eller vilofas (telogen fas)
 • medfödd nedsatt hårstråkvalitet eller förvärvade skador på hårstrået som exempelvis användning av skadliga kemikalier eller upprepat mekanisk slitage.

Även fysiologisk variation kan ibland av patienten uppfattas som håravfall. En frisk individ tappar vanligen mellan 50 och 150 hårstrån om dagen och detta kan variera under livet.

Ärrbildande håravfall

Primära ärrbildande håravfall orsakas av djupa inflammatoriska processer i skalpen som ger permanent skada på hårfolliklar med permanent håravfall och ärr. Exempel är djupa follikuliter, diskoid lupus erytematosus och vissa former av svår akne.

Sekundära ärrbildande håravfall kan förekomma vid inflammationer eller skador på hårbotten av andra skäl, exempelvis djup infektion i hårbotten, direkta strålskador vid strålbehandling eller vid brännskada.

Androgent håravfall

Vanligaste orsaken till håravfall är androgen, där hormonella och genetiska faktorer bidrar till att hårsäckar tillbakabildas. Kan vara ärftligt både hos män och kvinnor.

Hos män:

 • ökad förekomst med ökad ålder, upp till 80 % av äldre män.

Hos kvinnor:

 • ofta okänd orsak, ibland på grund av endokrin sjukdom
 • vanligt förekommande vid ökad ålder.

Alopecia areata

 • En autoimmun hämning av håranlaget
 • Viss ärftlig predisposition
 • Tillståndet kan debutera efter infektion eller stress men oftast saknas känd utlösande orsak
 • Viss samsjuklighet med andra autoimmuna sjukdomar

Telogent håravfall

En större andel hårstrån är i telogen fas (vilofas) jämfört med vid fysiologiskt håravfall. Ibland kan bakomliggande orsak fastställas. Exempel på orsaker är:

 • kraftig psykisk eller fysisk stress – som infektion, intensiv bantning eller post partum
 • läkemedel – exempelvis p-piller, antidepressiva eller blodförtunnande
 • endokrin sjukdom – som diabetes eller tyreoideasjukdom
 • annat – svår kronisk sjukdom, järnbrist eller svår näringsbrist.

Åldersbetingat håravfall

 • Ökad ålder ger minskat antal aktiva hårsäckar

Trichotillomani

 • Upprepad hårplockning av exempelvis nervös eller tvångsmässig orsak

Traktionsalopeci

 • Håravfall efter längre tids hårt drag i hårfolliklar, exempelvis hårt dragen håruppsättning

Håravfall sekundärt till hudsjukdom

 • Akut eller kronisk inflammatorisk hudsjukdom som exempelvis psoriasis eller olika former av eksem i hårbotten

Svampinfektion i hårbotten

 • Dermatofytinfektion (tinea capitis)
 • Handläggs enligt separat rekommendation

Hårstråskada

 • Genetisk skörhet eller efter kemisk eller fysikalisk hårbehandling (som locktång eller hårtork)

Anagent håravfall

 • Avbrott i hårstråets tillväxtfas, vanligen vid behandling med cytostatika

Syfilis

 • Vid sekundär syfilis, mycket ovanligt