Behandling

Handläggning vid behandling


  • Eventuell behandling beror på typ av håravfall.
  • Hudläkare har förskrivningsrätt för eventuellt bidrag till postisch, tupé och peruk.
  • Hårtransplantation ersätts inte inom offentligt finansierad sjukvård.
  • Psykologiskt stöd kan behövas, främst vid utbredda besvär hos kvinnor.

Androgent håravfall

Läkemedelsbehandling har måttlig effekt. Av personer som provar läkemedel upplever ungefär 1 av 5 någon grad av förbättring efter 1 års behandling och 1 av 3 efter 2 års behandling. Initial försämring vid behandlingsstart är vanligt. Behandlingseffekten förloras ofta inom några månader efter utsättning av läkemedlet.


  • Kvinnor och män – lokalbehandling med minoxidil 2 gånger dagligen under 1 år kan provas.
  • Män – eventuellt kan peroral finasterid 1 mg x 1 under 1 år provas vid manligt håravfall i tidigt skede.
  • Transplantation kan i vissa fall ge bra resultat.

Alopecia areata

Informera om att prognosen är god särskilt vid enstaka fläckar som ofta läker inom 1–2 år. Recidiv förekommer. Samråd med hudläkare vid snabb progress eller omfattande alopeci.

Topikal steroid dagligen kan provas genom att smörja på kal fläck med 1 cm marginal:


  • Skägg och ögonbryn – steroid grupp II med utvärdering efter 6 veckor, om sparsam återväxt kan grupp III provas med utvärdering efter ytterligare 6 veckor
  • Hårbotten – steroid grupp III–IV med utvärdering efter 6–12 veckor

Sätt ut steroidbehandlingen vid utebliven god återväxt. Vid god effekt, trappa successivt ner behandlingen. Total behandlingstid bör inte överstiga 6 månader.

Telogent håravfall

Informera om att prognosen i regel är god med återväxt inom 6 månader. Undantag med kroniskt telogent håravfall kan förekomma, framförallt hos äldre kvinnor. Vid påvisad bakomliggande orsak beror prognosen på underliggande sjukdom.