• Vid misstanke om bakomliggande sjukdom överväg även zink samt riktad provtagning till exempel ANA, RF, anti-CCP.