Husläkarmottagning

  • Handlägga merparten av patienter med håravfall

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi

  • Patienter med misstanke om ärrbildande håravfall

Remissinnehåll

  • Frågeställning
  • Relevant anamnes och status
  • Nuvarande väsentliga sjukdomar
  • Utförda utredningar och relevanta fynd
  • Effekt av given behandling