Utredning

Symtom

 • Håravfall – lokaliserat eller generellt (diffust)
 • Håravfall vid akut eller kronisk inflammatorisk hudsjukdom – samtidig fjällning, rodnad eller klåda, ofta finns tecken på hudsjukdom även på andra lokalisationer
 • Ärrbildande – ofta ömmande, inflammerad hud

Anamnes

 • Debut och förlopp
 • Andra symtom utöver håravfall
 • Hereditet för håravfall
 • Känd hudsjukdom
 • Annan somatisk eller psykisk sjukdom
 • Läkemedel

Status

Inspektion av:

 • håravfall – glesa eller kala fläckar, skarpt eller oskarpt avgränsade, antal, lokalisation, utbredning
 • hårbotten – rodnad eller fjällning i hårbotten eller i kanten av fläck, hudförtjockning, plack, follikulit, hudatrofi eller ärromvandlad hud
 • hårstrån – hårstrå med bulb eller avbrutet, utropsteckenhår (smalare och ljusare närmare basen), vellushår (nyutväxta hårstrån är ljusare och tunnare)
 • hud och naglar.

Övrigt status görs utifrån symtom och anamnes.

Handläggning vid utredning

 • Bedöm om håravfallet är lokaliserat eller generaliserat.
 • Bedöm trolig typ av håravfall utifrån anamnes, utbredning och inspektion av hårbotten och hårstrå.
 • Symtom i hårbotten talar för håravfall sekundärt till annan hudsjukdom.
 • Kontakta specialiserad vård vid misstanke om ärrbildande håravfall.

De flesta typer av håravfall är lokaliserade. Generaliserat (diffust) håravfall kan föreligga vid:

 • telogent håravfall
 • androgent håravfall hos kvinnor
 • åldersbetingat håravfall (senil alopeci).

Ärrbildande håravfall

 • Tecken på aktiv hårbotteninflammation – rodnad hårbotten eller kant, hårbottenfollikuliter, ömhet
 • Lokaliserat håravfall – områden med kal atrofisk eller ärromvandlad hud (sent i förloppet)
 • Övriga fynd – eventuellt hudsymtom på andra lokalisationer vid exempelvis diskoid lupus erytematosus

Androgent håravfall

Hos män:

 • debut – efter puberteten
 • lokaliserat håravfall – på hjässa, vid tinningar och panna, senare helt kal hjässa
 • utredning – klinisk diagnos.

Hos kvinnor:

 • debut – vanligen efter övergångsåldern
 • generellt diffust håravfall – vanligast på hjässa, sällan helt kal
 • utredning – överväg hormonell utredning hos ung kvinna, särskilt vid samtidig hirsutism eller menstruationsrubbning.

Alopecia areata

 • Lokaliserat håravfall – 1–10 cm stora kala välavgränsade fläckar, ofta på hjässa, bakom öron och i nacke, ibland även i skägg, ögonbryn eller på underben
 • Hår – ibland utropsteckenhår i kanterna på fläcken samt vellushår initialt vid återväxt
 • Utredning – klinisk diagnos, var uppmärksam på eventuell annan autoimmun sjukdom

Alopecia totalis förekommer hos 5–10 % och ger en snabbt utbredande alopeci på hela skalpen, ibland hela kroppen (alopecia universalis).

Telogent håravfall

 • Debut – 3–6 månader efter eventuell utlösande orsak, märks ofta vid hårtvätt eller borstning
 • Generaliserat diffust håravfall – friska hårstrån lossnar med bulb från hårroten
 • Utredning – efterfråga särskilt läkemedel och ta laboratorieprover

Åldersbetingat håravfall

 • Debut – vanligen efter 50 års ålder
 • Generellt diffust håravfall – ofta jämnt fördelat håravfall över skalpen, sällan helt kal
 • Utredning – klinisk diagnos

Trichotillomani

 • Lokaliserat håravfall – ofta asymmetrisk utbredning av oskarpt avgränsade fläckar med olika längd på hårstrån, ibland kala områden

Traktionsalopeci

 • Lokaliserat håravfall – främst förlust av hår i områden med traktion, ofta hårfäste

Håravfall sekundärt till hudsjukdom

 • Lokaliserat håravfall – samtidig fjällning och rodnad i hårbotten eller i kanten av fläck
 • Övriga fynd – ofta finns tecken på hudsjukdom även på andra lokalisationer
 • Utredning – hudstatus och efterfråga särskilt hudsjukdom

Svampinfektion i hårbotten

 • Lokaliserat håravfall – fläckvis oregelbundet håravfall med avbrutna hårstrån, lätt fjällning och klåda, ibland rodnad
 • Övriga fynd – ärrbildande djup, öm, svår inflammation är ovanligt men kan förekomma (kerion)
 • Utredning – anamnes, hudstatus och provtagning för dermatofyt

Anagent håravfall

 • Debut – håravfallet kommer plötsligt inom 2 veckor efter utlösande orsak, vanligen cytostatika
 • Håravfall – snabb progress, håret faller av i tussar och resulterar håravfall på hela kroppen

Syfilis

 • Håravfall – oftast multipla olikstora fläckar

Laboratorieprover

 • Telogent håravfall – överväg framförallt blodstatus, tyroideastatus, CRP samt bristtillstånd (järn, vitamin B12, folat)