Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Medicinskt godkänt: 2019-04-14

Ansvarig: Sveriges landsting och regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2019-05-13