Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär bedömning vid misstänkt höftledsartros
 • Behandling
 • Artrosskola (via primärvårdsrehabilitering)

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Utredning vid utebliven förbättring eller misstanke om differentialdiagnoser
 • Bedömning av eventuell läkemedelsbehandling

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Bedömning för kirurgisk behandling om patienten är intresserad av operation

Remissinnehåll

 • Preciserad diagnos- och frågeställning (kopia av journal kan inte ersätta detta)
 • Behandling och utvärdering av denna (inklusive fysioterapi/artrosskola)
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Röntgenundersökningar (bifoga kopia av röntgensvaret)
 • Anamnes och status, övrig sjuklighet, mediciner
 • Om patienten är opererad tidigare ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket