Bakgrund

Definition

Hyperhidros innebär en abnormt ökad och ej fysiologiskt nödvändig svettning.

Hyperhidros delas in i:


 • primär – lokalt eller multifokalt ökad svettning utan bakomliggande orsak
 • sekundär – lokalt, multifokalt eller generellt ökad svettning med bakomliggande orsak.

Epidemiologi

Primär lokaliserad hyperhidros förekommer hos cirka 5 % av befolkningen och sekundär hyperhidros hos cirka 15 %.

Etiologi

Primär lokaliserad hyperhidros


 • Bakomliggande orsak är inte klarlagd men anses bero på abnorm central respons i hjärnan på normala perifera stimuli.
 • Tillståndet kan vara ärftligt.
 • Debut sker ofta i barndom.
 • Besvärsgraden varierar i intensitet.
 • Försämring ses ofta i samband med emotionell belastning.

Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros orsakas av bakomliggande tillstånd som:


 • infektion – tuberkulos, malaria
 • malignitet – lymfom
 • läkemedel – SSRI, opiat, centralstimulantia
 • psykogena – ångest
 • endokrina – manligt/kvinnligt klimakterium, tyreoideasjukdom, feokromocytom
 • metabola – diabetes, övervikt
 • neurologiska – Parkinsons sjukdom, Horner’s eller Freys' syndrom
 • hjärt- och lungsjukdom – hjärtsvikt, KOL
 • alkoholöverkonsumtion.