Behandling

Handläggning vid behandling

Primär lokaliserad hyperhidros


  • Lokalantiperspirant med aluminiumklorid bör provas i första hand i minst 1 månad. Applicera om möjligt på torr hud.
  • Vid multifokal hyperhidros kan antikolinergika provas.

Inom specialiserad vård finns fler behandlingsalternativ:


  • botulinumtoxin
  • jontofores (elbehandling av händer eller fötter)
  • mikrovågsbehandling av axiller
  • sympatektomi eller kirurgisk behandling.

Sekundär hyperhidros

Åtgärda eller behandla bakomliggande orsak.


  • Generaliserad svettning – peroral antikolinergika kan ha god effekt på symtom och livskvalitet.
  • Nattliga svettningar – vid samtidiga smärtor, mardrömmar eller ytlig, fragmenterad sömn kan amitriptylin 10–30 mg eller långverkande antikolinergika provas till natten.
  • Stressutlöst svettning – betablockare kan provas.