Komplikationer

Komplikationer som kan uppkomma av behandling:

  • topikal behandling med aluminiumklorid – övergående hudirritation (framförallt vid applicering på fuktig hud)
  • botulinumtoxin – övergående muskelsvaghet eller kompensatorisk svettning
  • sympatektomi – kompensatorisk svettning peroral behandling med antikolinergika – svåra biverkningar, framförallt hos äldre.