Laboratorieprover

  • Överväg provtagning med t ex P-glukos, CRP, SR, Hb, TSH, LPK, testosteron och CDT