Husläkarmottagning

  • Primär utredning och behandling i de flesta fall

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi

  • Patienter med palmar och/eller axillär hyperhidros av HDSS-svårighetsgraden 3 och 4 (se nedan), som inte har svarat tillfredsställande på lokal- och tablettbehandling.
  • Remiss skickas till hyperhidrosmottagning på Södersjukhuset för vidare ställningstagande till om behandling med botulinumtoxin ska ges.

Remissinnehåll

Följande indikationer för behandling ska vara uppfyllda och angivna i remissen:

  • Patienten bör vara minst 16 år
  • Primär hyperhidros där både lokalbehandlingsmedel (antiperspirant)och tablettbehandling (antikolinergika) i en till två månader visat sig vara otillräcklig eller biverkningarna uttalade
  • Misstanke om sekundär hyperhidros, med bifogad utredning (se nedan)
  • Ha mycket svårt rinnande handsvett (och/eller svett i armhålorna) med åtföljande funktionell nedsättning
  • Remissen ska även innehålla uppgifter om vilka kroppsområden som är drabbade, svårighetsgrad/påverkan på arbetsliv/skolgång och/eller socialt samt tidigare behandlingar.