Utredning

Symtom

Primär lokaliserad hyperhidros


 • Ökad lokal svettning, bilateral och symmetrisk
 • Svettningen upphör under sömn

Vanliga lokalisationer:


 • axiller 50 % (särskilt i tonåren)
 • fötter och händer 25-30 % (särskilt i barndom)
 • ansikte 20 %
 • ljumskar, hårbotten eller bröst.

Sekundär hyperhidros


 • Generell, lokal eller asymmetrisk distribution
 • Symtom på bakomliggande orsak kan förekomma – exempelvis trötthet, viktnedgång, hjärtklappning, långvarig feber eller nattlig svettning.

Anamnes


 • Påverkan på livskvalitet
 • Ärftlighet
 • Tidigare genomförd behandling
 • Läkemedelsbehandling och eventuell korrelation till svettning
 • Fråga om uppgifter talande för sekundär hyperhidros inklusive B-symtom

Besvärsskattning kan göras med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS):


 • Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan tolereras men begränsar ibland dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter.
 • Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter.

Status


 • Hudinspektion – grad av svettning, lokalisation och symmetri
 • Neurologstatus – vid asymmetrisk svettning på annan lokalisation än i axill (denervering med kompensatorisk svettning på andra sidan)

Handläggning vid utredning


 • Primär lokaliserad hyperhidros är en klinisk diagnos.
 • Besvärsskatta med Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).
 • Blodprover, bilddiagnostik eller annan utredning kan övervägas vid misstanke om sekundär svettning.
 • Vid nattlig svettning, överväg förekomst av obstruktiv sömnapné, restless legs, nattlig smärta eller om det är uttryck för B-symtom.