Bakgrund

Definition

Vid impingement uppkommer symtom då rotatorkuffens muskler, senor och/eller slemsäck kläms åt mellan ben och ligament.

Rotatorkuffen består av fyra muskler som har till uppgift att stabilisera, kontrollera samt aktivera olika rörelser i axelleden:


  • supraspinatus – abduktion
  • infraspinatus – utåtrotation
  • subscapularis – inåtrotation
  • teres minor – utåtrotation.

Epidemiologi

Impingement är vanligt och förekommer oftare hos personer över 40 år och oftare hos kvinnor än hos män. Prevalensen varierar beroende på yrke och aktivitet.

Etiologi

Impingement kan ha flera olika orsaker som ofta samverkar.

Primär impingement


  • Bursit eller tendinos i rotatorkuffens senor, oftast vid överansträngning.
  • Anatomisk avvikelse av akromion eller degenerativa kantpålagringar på och under akromion, ibland i kombination med artros.

Sekundär impingement


  • Obalans mellan axelledens muskler, exempelvis stark deltoideus som drar caput humeri uppåt, vilket ger trängre utrymme subakromiellt.
  • Instabilitet i skuldrans ledkapsel, överrörlighet.

Riskfaktorer


  • Repetitiva rörelser i axelleden
  • Arbete med armarna ovan horisontalplan