Behandling

Handläggning vid behandling


  • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol kan provas vid behov.
  • Anpassning av belastning, ergonomi – rekommenderas som egenvård eller via arbetsgivare, arbetsterapeut.
  • Fysioterapi – specifik aktiv träning rekommenderas.
  • Kortisoninjektion subakromiellt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet (kortvarig effekt, max 3-4 per år rekommenderas).
  • Kirurgisk behandling – kan övervägas vid långvariga symtom.

Kirurgisk behandling

Artroskopisk subakromiell dekompression genomförs inom specialiserad vård.