Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen

Medicinskt godkänt: 2021-01-11

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2021-02-10