Om ingen förbättring på 3 månader eller vid akuta grava smärtor kan en lokal injektion av steroider (cirka 9 ml lokalanestesi blandat med 1 ml kortison) i det subakromiala rummet provas. Injektionsbehandling bör alltid kombineras med ett specifikt sjukgymnastikprogram.