Utredning

Symtom


 • Smärta – relativt snabbt påkommen, ofta långdragen
 • Smärtlokalisation – axel och utsidan av överarm
 • Smärtkorrelation – vid rörelse (abduktion, inåtrotation), i vila, på natten

Anamnes


 • Smärtanamnes
 • Bakomliggande orsak

Status

Bilateralt axelstatus:


 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid impingementsyndrom


 • Smärta vid aktiv rörelse, mindre vid passiv
 • Ofta nedsatt rörlighet på grund av smärta
 • Positiv Painful arc – smärta vid abduktion av arm kring 70-110 grader
 • Positivt Hawkins tecken – smärta vid inåtrotation av arm från flekterat läge (90 grader)
 • Positivt Neers tecken – smärta vid maximal framåtelevation av armen med armen inåtroterad under rörelsen
 • Positivt impingementtest – smärtfrihet efter injektion av 5-10 ml lokalbedövning subakromiellt
 • Positiva stabilitetstest – ger misstanke om instabilitet i axelleden
 • Normalt distalstatus

Handläggning vid utredning


 • Impingement är primärt en klinisk diagnos.
 • Överväg röntgen i differentialdiagnostiskt syfte samt inför konsultation med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser


 • Frusen skuldra
 • Rotatorkuffruptur
 • Skada eller artros i akromioklavikularled
 • Artros i axelled
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Trauma
 • Nackrelaterad smärta