Behandling

Handläggning vid behandling

Främre instabilitet i axelled

Fysioterapi är förstahandsbehandling.

Kirurgi kan vara aktuellt vid:

  • återkommande luxationer trots adekvat fysioterapi
  • kvarstående besvär med instabilitetskänsla och/eller smärta trots adekvat fysioterapi
  • svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
  • artros och leddegeneration.

Bakre axelledsinstabilitet

Inled fysioterapi och överväg ortopedbedömning.

Multidirektionell axelledsinstabilitet

Fysioterapi i 6–12 månader. Kirurgisk behandling är sällan aktuell. Vid kvarstående stora besvär överväg ortopedbedömning.

Kronisk axelluxation

Patienten bör bedömas av ortoped. Kirurgi kan vara indicerat vid svåra besvär.

Fysioterapi

Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra, stabilisera bålen och muskulaturen kring axelleden.

Fysioterapi innefattar också instruktioner om fortsatt träning och ergonomiska råd.

Kirurgisk behandling

Stabiliserande operation görs genom artroskopisk teknik eller öppen kirurgi.