Utredning

Symtom

 • Upprepade subluxationer eller luxationer, även vid ringa trauma
 • Diffus smärta i axelpartiet kan förekomma
 • Återkommande spontana subluxationer och luxationer som patienten själv kan reponera (medfödd ledöverrörlighet, bakre instabilitet)

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Livskvalitet
 • Oro för luxation och undvikande av roterande rörelse

Status

Ta status på båda axlarna.

Uteslut neurovaskulär skada genom att kontrollera distalstatus, handledspuls och sensibilitet.

Typiska statusfynd:

 • främre instabilitet i axelled – positiv apprehension test och relocation test
 • bakre instabilitet i axelled – Nedsatt passiv och aktiv utåtrotation och nedsatt elevation< 90°
 • multidirektionell instabilitet i axelled – positiv sulcus sign, hyperabduktionstest och kompletterande ledstatus enligt Beightonskalan
 • kronisk axelluxation – axeln står i luxerat läge, är svår att reponera eller reluxerar direkt efter reponering.

Vid bakre instabilitet i axelled håller patienten armen adducerad och inåtroterad och vid flexion vingar skulderbladet ofta ut. Främre axelregionen kan vara utplattad och den dorsala axelregionen mer framträdande.

Handläggning vid utredning

Diagnosen bör ställas efter en sammanvägning av:

 • anamnes
 • status
 • eventuellt bilddiagnostik.

Bilddiagnostik kan ge information om tidigare och nya skelettskador, bendefekter, kvarstående felställningar och degenerativa förändringar.

En bakre axelledsinstabilitet kan vara svår att fastställa, i dessa fall rekommenderas bedömning av ortoped.

Bilddiagnostik

Slätröntgen i tre projektioner (frontal, axial och epålett) är standard.

Differentialdiagnos

 • Akromioklavikularledssjukdomar
 • Kuffruptur i axelleden
 • Frusen skuldra
 • Impingement i axelleden
 • Axelfraktur
 • Artros
 • Reumatoid artrit