Husläkarmottagning

 • Primär bedömning

Primärvårdsrehabilitering arbetsterapi

 • Bedömning, ergonomisk rådgivning och behandling med ortos

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi eller handkirurgi

För ställningstagande till kirurgisk behandling vid:

 • Besvär av grad II och III (värk, motorisk påverkan på tumopposition, konstant domning eller nedsatt känsel)
 • Utebliven förbättring trots konservativ behandling med nattskena

Remissinnehåll

 • Duration och grad av smärta eller värk
 • Intermittent eller konstant känselbortfall (mer brådskande om konstant känselbortfall)
 • Statusfynd
 • Duration och resultat av ortosbehandling
 • Resultat av eventuell neurofysiologisk utredning och var undersökningen utförts
 • Andra relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
 • Läkemedel (framförallt blodförtunnande medel)