Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik, behandling, information till patienten och smittspårning.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

För remitterad smittspårning av klamydia, se Vårdgivarguiden

Obs! Vid samtidig gonorré och/eller syfilis: remittera till venereologisk mottagning, som i sådana fall sköter smittspårningen och behandlingen även av klamydia.

Bakgrund

Epidemiologi

  • Hög förekomst, framförallt hos yngre män och kvinnor
  • Den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförda infektionen

Utredning

Symtom

Obs! Nästan hälften av personerna med klamydia saknar symtom.

  • Sveda vid miktion eller obehag i urinröret, vagina eller ändtarm, ibland lätt obehag i halsen
  • Tjock eller genomskinlig flytning från urinrör, cervix, vagina eller ändtarm
  • Hos kvinnor även intermenstruella småblödningar, kontaktblödning efter vaginal penetration och salpingit
  • Hos män epididymit som kan öka risken för sterilitet
  • Ensidig konjunktivit, även hos spädbarn efter vaginal förlossning
  • Lätt faryngit
  • Aseptisk artrit, stor led, ensidigt, framförallt hos män

Inkubationstid: Symtom uppträder 1-3 veckor efter smittotillfället.

Handläggning vid utredning

Vid symtom tas alltid DNA-test från symtomgivande ställe, urin-DNA-test minst en halvtimme efter senaste miktionen, första urinportionen, DNA-test från svalg och rektum. DNA-test från rektum tas helst via proktoskop. På kvinnor tas DNA-test med vaginalsvabb som därefter stoppas i första urinportionen. Efterhör förekomst av oral- och analsex för kompletterande provtagning. Obs! Rutinerna gällande svabb/provtagning kan variera mellan laboratorierna, läs provtagningsanvisningarna för mottagningens lab.

Dubbelinfektion med gonorré eller Mycoplasma genitalium kan förekomma.

Tag gärna gonorré-DNA-test samtidigt.

Differentialdiagnos

Behandling

Läkemedelsbehandling

I primärvården: doxycyklin 100 mg, 2 tabletter första dagen, sedan 1 tablett dagligen i 8 dagar. Märk receptet med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Uppföljningsprover efter avslutad behandling behövs vanligen inte.

Vid graviditet, se Infpreg - kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Avråd från all form av fysisk sexuell kontakt med annan person under behandlingstiden.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs i primärvården eller remitteras, se rubrik Vårdnivå/remiss ovan. Om smittspårningen ej utförs av läkare krävs särskild kompetens.

Smittspårning görs ett år tillbaka i tiden eller från senast tagna klamydiatest om det är taget inom ett år.

Se mer information om klamydia (Smittskydd Stockholm).

Sjukskrivning

Ej nödvändig.

Uppföljning

Inga uppföljningsprover efter avslutad behandling. Undantag i vissa fall, till exempel vid graviditet, se rubrik Behandling .

Om innehållet

Författare: Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna

Granskare: Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Hökarängens vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen

Smittskydd Stockholm: Owe Källman, bitr smittskyddsläkare, Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2022

Publicerat:

Uppdaterat: