Bakgrund

Definition

Klamydia räknas som en sexuellt överförd sjukdom (STI) och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Epidemiologi


  • Med cirka 35000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre.
  • Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförda infektionen.

Etiologi


  • Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.
  • Inkubationstiden är vanligen 1 vecka.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt.