Behandling

Handläggning vid behandling


  • Ombesörj SmiNet-anmälan.
  • Ge information om förhållningsregler.
  • Smittspåra 1 år tillbaka eller till senast negativa prov.
  • Erbjud behandling.

Informera patienten om:


  • diagnos
  • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
  • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroral doxycyklin i första hand. Märk recept med ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”.

Vid graviditet:


  • doxycyklin kan ges till och med vecka 12
  • azitromycin 1g som engångsdos kan ges efter vecka 12
  • amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mycoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare 4 dagar.