Behandla med doxycyklin 100 mg, 2 gånger dagligen i 7 dagar. Märk receptet med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Till gravida ges amoxicillin 500 mg 1x3 i 7 dagar.

Se även Smittskydd Stockholm: Information om klamydia