Komplikationer


  • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
  • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
  • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.