Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Hud och kön, Nationellt klinisk kunskapsstöd

Medicinskt godkänt: 2020-05-08

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2020-06-16